Mút nhớ để giường
Đăng ngày 10-12-2015 Lúc 04:55'- 3991 Lượt xem

Mút Nhớ: biệt danh là mút không gian, sự dụng rộng rãi, ví dụ gia dụng, có thể làm gối, niệm giường, điệm lưng, bảo vệ cổ, mền mại và thoải mái cho người dùng như mút đế giày, chống sốc, hút mồ hôi, phòng hôi.