Mút nệm giường
Đăng ngày 17-12-2015 Lúc 01:23'- 5889 Lượt xem

Mút gia dụng: các loại sô pha, ghế điệm, giường niệm, phù hợp tiêu chuản quốc tế BS 5852, thường sản xuất nằm trong khoảng mật độ 25-40 kg/m3,độ cứng nằm trong khoảng 50-80 độ, phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế CA117, không độc hại, mật dộ nằm trong khoảng 18-50g/m3,độ cứng nằm trong khoảng 30-90 độ, tỷ đạt sản xuất mút gia dụng có độ đàn hồi cao như sau, độ đàn hồi tốt, độ cao thích ứng thoải mái, mật độ nằm trong khoảng 25-40 kg/m3 ,  độ cứng nằm trong khoảng 30-80 độ.