Mút nội y
Đăng ngày 16-12-2015 Lúc 06:23'- 3536 Lượt xem

Căn cứ phát triển các sản phẩm dựa theo nhu cầu của quý khách hàng, mút nội y Tỷ Đạt chúng tôi có độ đàn hồi tốt, tinh thấm khí tốt, UV thử nghiệm có thể thông qua bậc 3.5 hoặc hơn thế nữa, thông qua nhiệt độ cao để thành hình, giặt bền, chông ố vàng, mang lại sự thỏa mãn cho quý khách, và chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm mút nội y không biến vàng.